گواهینامه ها و افتخارات آرشام دکور

ISO 9001
یک استاندارد عمومی سیستمی می باشد که تاکید بر رضایت مشتری ، بهبود مستمر و مدیریت کیفیت دارد . این سیستم با تمرکز بر فرآیندهای کلیدی ، موجب شناسایی نقاط ضعف سازمان شده و با تکنیک های موجود ، قادر به ریشه یابی و حل آنها خواهد بود . سازمانهای دارای این سیستم ، از مدیریتی خود ارزیاب برخوردارند که قادر خواهد بود تا هر نوع سلیقه ای را در مشتریان شناسایی و با تمرکز بر آنها ، رضایت مشتریان را تا حد وسیعی پوشش دهد .

سیستم سنجش رضایت مشتریان ISO 1004

چارچوبی بین المللی برای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریان است . این استاندارد راهنمایی است در ارتباط با طرح و برنامه ریزی و اجرای آن در جهت ارتقای سطح رضایت مشتریان که باعث می گردد که سازمان بر اساس طبقه بندی نیازهای مشتریان و مبتنی بر قواعد و الزامات این استاندارد ، در جهت بالا رفتن هر چه بیشتر رضایت مشتریان ، به فعالیت های خود ادامه دهد .

استاندارد بین المللی ارزش گذاری برند ISO 10668

این استاندارد ، تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد . در این استاندارد ، چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشخص می شود . از قبیل اهداف ، مبناها ، رویکردها ، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را در بر می گیرد . همچنین روش های گزارش دهی درباره نتایج ارزش گذاری را نیز تعیین می کند . تأمین منابع مالی ، برنامه ریزی استراتژیک ، مدیریت برند و … از مهمترین اهداف این استاندارد می باشد .

استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

این استاندارد با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد و شامل الزامات و قوانینی است که به سازمان ها کمک کند، محیط کاری ایمن تری داشته باشند و بتوانند با این اصول میزان ریسک های ناشی از کار را کاهش دهند و همچنین سازمان ها بتوانند موضوع بهداشت و رفاه کارکنان را جدی تر پیگیری کنند. در متن استاندارد ISO 45001:2018 هدف استاندارد این گونه تعریف شده است: هدف سیستم مدیریت OH&S توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن محل های کار سالم و ایمن، پیشگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مداوم عملکرد ایمنی سازمان است.

گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ، بیانگر استقرار چند سیستم مدیریتی در یک مجموعه بصورت یکپارچه و همزمان مبتنی بر اهداف سازمان طرح ریزی و استقرار می یابد . این سیستم حاصل طراحی و اجرای یک فرایند مدیریت واحد در اثبات تطبیق سیستم های مدیریتی با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی می باشد . از مزایای ایجاد این سیستم در سازمان ، می توان به کاهش هزینه های استقرار ، ممیزی و نگهداری سیستم ها ، ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم ها ، تمرکز سازمان داره کننده ، کاهش تعداد اجرای ممیزی و … اشاره نمود دارنده این گواهینامه در زمینه طراحی ساخت واجرای کابینت ودکوراسیون داخلی در سطح کشور می باشد

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

این استاندارد ، الزاماتی در رابطه با سیستم های زیست محیطی را تبیین می کند که بخش عمده آن شامل ساختار سازمانی ، منابع لازم ، برنامه ریزی فعالیت ها ، تشریح مسئولیت ها ، تعیین روش ها و نحوه اجرای صحیح کار در راستای حفظ محیط زیست را شامل می گردد . در واقع استاندارد، تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن را بیان می نماید.
5/5 - (1 امتیاز)
×

ارسال پیام در واتس‌اپ

× واتس‌اپ